TP.HỒ CHÍ MINH:

BHXH và ngành thuế phối hợp bảo vệ quyền lợi cho 49.000 lao động

Hội nghị về rà soát dữ liệu thuế - BHXH để khai thác đối tượng mới. Ảnh: K.NINH
Hội nghị về rà soát dữ liệu thuế - BHXH để khai thác đối tượng mới. Ảnh: K.NINH
Hội nghị về rà soát dữ liệu thuế - BHXH để khai thác đối tượng mới. Ảnh: K.NINH
Lên top