BHXH tự nguyện, chỗ dựa lúc tuổi già của người dân vùng cao

Gia đình ông Dương Văn Khương và bà Nông Thị Ngoan nói chuyện về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: B.N
Gia đình ông Dương Văn Khương và bà Nông Thị Ngoan nói chuyện về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: B.N
Gia đình ông Dương Văn Khương và bà Nông Thị Ngoan nói chuyện về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: B.N
Lên top