BHXH TP.Hà Nội: Kiến nghị xử lý hình sự 2 doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

Cùng với các cơ quan chức năng, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH cho người lao động. Ảnh: V.L
Cùng với các cơ quan chức năng, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH cho người lao động. Ảnh: V.L
Cùng với các cơ quan chức năng, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH cho người lao động. Ảnh: V.L
Lên top