BHXH tỉnh Tuyên Quang: Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm

Tham gia BHYT giúp người dân tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ y tế. Ảnh: TQĐT
Tham gia BHYT giúp người dân tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ y tế. Ảnh: TQĐT
Tham gia BHYT giúp người dân tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ y tế. Ảnh: TQĐT
Lên top