BHXH tỉnh Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng BHXH

Cán bộ BHXH tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng chế độ BHXH. Ảnh: TÔ NGỌC
Cán bộ BHXH tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng chế độ BHXH. Ảnh: TÔ NGỌC
Cán bộ BHXH tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng chế độ BHXH. Ảnh: TÔ NGỌC
Lên top