BHXH tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 225.000 sổ BHXH cho NLĐ quản lý

Việc BHXH Quảng Ninh bàn giao sổ BHXH cho NLĐ sẽ giúp họ dễ theo dõi thời gian đóng hưởng. Ảnh: Ngọc Duy
Việc BHXH Quảng Ninh bàn giao sổ BHXH cho NLĐ sẽ giúp họ dễ theo dõi thời gian đóng hưởng. Ảnh: Ngọc Duy
Việc BHXH Quảng Ninh bàn giao sổ BHXH cho NLĐ sẽ giúp họ dễ theo dõi thời gian đóng hưởng. Ảnh: Ngọc Duy
Lên top