Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BHXH tỉnh Quảng Ngãi thu hơn 1.378 tỉ đồng