BHXH tỉnh Bạc Liêu: Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH

BHXH tỉnh Bạc Liêu có nhiều hoạt động đa dạng trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT. Ảnh: NHẬT HỒ
BHXH tỉnh Bạc Liêu có nhiều hoạt động đa dạng trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT. Ảnh: NHẬT HỒ
BHXH tỉnh Bạc Liêu có nhiều hoạt động đa dạng trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top