BHXH tỉnh Bắc Giang triển khai nhiều biện pháp phát triển BHXH, BHYT

Cán bộ BHXH tỉnh Bắc Giang hướng dẫn các doanh nghiệp tìm hiểu chính sách đóng BHXH. Ảnh: BHBG
Cán bộ BHXH tỉnh Bắc Giang hướng dẫn các doanh nghiệp tìm hiểu chính sách đóng BHXH. Ảnh: BHBG
Cán bộ BHXH tỉnh Bắc Giang hướng dẫn các doanh nghiệp tìm hiểu chính sách đóng BHXH. Ảnh: BHBG
Lên top