Bếp ăn tập thể các doanh nghiệp ở Bắc Ninh: Cần sự bản lĩnh, năng động của CĐCS

Kiểm tra chế biến thực phẩm tại Công ty TNHH Hanwha Techwin Việt Nam, KCN Quế Võ - Bắc Ninh. Ảnh: X.T
Kiểm tra chế biến thực phẩm tại Công ty TNHH Hanwha Techwin Việt Nam, KCN Quế Võ - Bắc Ninh. Ảnh: X.T
Kiểm tra chế biến thực phẩm tại Công ty TNHH Hanwha Techwin Việt Nam, KCN Quế Võ - Bắc Ninh. Ảnh: X.T
Lên top