Bệnh viện thiếu nguồn máu, công đoàn vận động người lao động hiến máu

Người lao động ngành y tại tỉnh Quảng Trị tham gia hiến máu. Ảnh: Minh Tuyết.
Người lao động ngành y tại tỉnh Quảng Trị tham gia hiến máu. Ảnh: Minh Tuyết.
Người lao động ngành y tại tỉnh Quảng Trị tham gia hiến máu. Ảnh: Minh Tuyết.
Lên top