Bệnh viện Thành An - Sài Gòn (Nghệ An): Người lao động nghỉ việc một năm vẫn chưa được nhận sổ BHXH