Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh kết nạp thêm 48 đoàn viên công đoàn

Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Lên top