Bệnh nhân được Bảo hiểm y tế chi trả hàng tỉ đồng viện phí

Người lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Ảnh Hải Nguyễn.
Người lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Ảnh Hải Nguyễn.
Người lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top