Bến Tre đã chi hỗ trợ cho hơn 150.000 người lao động

Cùng với Nhà nước, các cấp Công đoàn tỉnh Bến Tre đã quan tâm hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch bệnh.
Cùng với Nhà nước, các cấp Công đoàn tỉnh Bến Tre đã quan tâm hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch bệnh.
Cùng với Nhà nước, các cấp Công đoàn tỉnh Bến Tre đã quan tâm hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch bệnh.
Lên top