Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên ưu tú

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao Giấy chứng nhận cho các học viên.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao Giấy chứng nhận cho các học viên.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao Giấy chứng nhận cho các học viên.
Lên top