Bế mạc Giải Thể thao năm 2018: Đoàn Công đoàn Bộ Tài chính đoạt giải Nhất toàn đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn CĐ Bộ Tài chính. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn CĐ Bộ Tài chính. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn CĐ Bộ Tài chính. Ảnh: Xuân Trường
Lên top