Bế giảng lớp Tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2018

Học viên và giảng viên làm lễ bế giảng. Ảnh: LT
Học viên và giảng viên làm lễ bế giảng. Ảnh: LT
Học viên và giảng viên làm lễ bế giảng. Ảnh: LT
Lên top