Bế giảng lớp lý luận chính trị cho cán bộ công đoàn

Trao bằng khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc tại lớp lý luận chính trị. Ảnh: Công đoàn Đồng Nai
Trao bằng khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc tại lớp lý luận chính trị. Ảnh: Công đoàn Đồng Nai
Trao bằng khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc tại lớp lý luận chính trị. Ảnh: Công đoàn Đồng Nai
Lên top