Bế giảng Hội nghị tập huấn kỹ năng viết báo cho cán bộ công đoàn

Đồng chí Nguyễn Đình Chúc - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động trao Giấy chứng nhận "Đã hoàn thành chương trình tập huấn kỹ năng viết báo cho cán bộ Công đoàn" tới các học viên. Ảnh: H.A
Đồng chí Nguyễn Đình Chúc - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động trao Giấy chứng nhận "Đã hoàn thành chương trình tập huấn kỹ năng viết báo cho cán bộ Công đoàn" tới các học viên. Ảnh: H.A
Đồng chí Nguyễn Đình Chúc - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động trao Giấy chứng nhận "Đã hoàn thành chương trình tập huấn kỹ năng viết báo cho cán bộ Công đoàn" tới các học viên. Ảnh: H.A
Lên top