Bày cách cho công nhân ăn đúng, ăn đủ

Buổi truyền thông cho CN về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Ảnh: H.A
Buổi truyền thông cho CN về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Ảnh: H.A
Buổi truyền thông cho CN về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Ảnh: H.A
Lên top