Bầu Chủ tịch LĐLĐ huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Khen thưởng tại họp mặt LĐLĐ huyện Cai Lậy kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn VN. Ảnh: K.Q
Khen thưởng tại họp mặt LĐLĐ huyện Cai Lậy kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn VN. Ảnh: K.Q
Khen thưởng tại họp mặt LĐLĐ huyện Cai Lậy kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn VN. Ảnh: K.Q
Lên top