Bầu bổ sung thêm 5 thành viên vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Diễm.
Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Diễm.
Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Diễm.
Lên top