Bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Lên top