Bầu Ban chấp hành Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 4 từ phải qua) chúc mừng các thành viên trong Ban Chấp hành Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Đ.P
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 4 từ phải qua) chúc mừng các thành viên trong Ban Chấp hành Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Đ.P
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 4 từ phải qua) chúc mừng các thành viên trong Ban Chấp hành Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Đ.P
Lên top