Bát nháo “thị trường” giấy khám sức khỏe công nhân

“Cò” N.X.M đang giao dịch bán giấy sức khỏe tại khu vực cổng KCN Bắc Thăng Long vào chiều 25.2
“Cò” N.X.M đang giao dịch bán giấy sức khỏe tại khu vực cổng KCN Bắc Thăng Long vào chiều 25.2
“Cò” N.X.M đang giao dịch bán giấy sức khỏe tại khu vực cổng KCN Bắc Thăng Long vào chiều 25.2
Lên top