Bắt lao động thời vụ thử việc là trái quy định pháp luật

Nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh Anh Thư
Nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh Anh Thư
Nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh Anh Thư
Lên top