Bắt ép người lao động đi làm ngày Quốc khánh 2.9 bị xử phạt như thế nào?

Ảnh Minh hoạ Vương Trần.
Ảnh Minh hoạ Vương Trần.
Ảnh Minh hoạ Vương Trần.
Lên top