Bắt đầu trao sổ BHXH cho người lao động tự quản lý: Minh bạch quá trình đóng bảo hiểm xã hội