Bắt đầu tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho công nhân Công ty PouYuen

Công nhân Công ty PouYuen đã bắt đầu được tiêm phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty PouYuen đã bắt đầu được tiêm phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty PouYuen đã bắt đầu được tiêm phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Lên top