Bắt đầu phiên thứ nhất Đại hội công đoàn tỉnh Quảng Trị

Đại hội công đoàn tỉnh Quảng Trị với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” (ảnh: P.V)
Đại hội công đoàn tỉnh Quảng Trị với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” (ảnh: P.V)
Đại hội công đoàn tỉnh Quảng Trị với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” (ảnh: P.V)
Lên top