Bắt đầu hỗ trợ nhóm lao động tự do và lao động bị dừng hợp đồng

Lao động nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lao động nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lao động nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lên top