Bắt đầu hỗ trợ người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (thời điểm chưa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg). Ảnh: Nam Dương
Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (thời điểm chưa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg). Ảnh: Nam Dương
Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (thời điểm chưa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg). Ảnh: Nam Dương
Lên top