Bất cập trợ cấp học nghề khi thất nghiệp

Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.Cần Thơ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.Cần Thơ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.Cần Thơ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top