Bắt cá xẻ khô gửi đồng bào TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19

Phơi khô cá phi chuẩn bị gửi đồng bào đang ở TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Phơi khô cá phi chuẩn bị gửi đồng bào đang ở TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Phơi khô cá phi chuẩn bị gửi đồng bào đang ở TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top