Bấp bênh việc làm của công nhân may

Nhiều công nhân dù đã làm việc lâu năm trong một doanh nghiệp may nhưng vẫn cảm thấy công việc bấp bênh, không ổn định. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Nhiều công nhân dù đã làm việc lâu năm trong một doanh nghiệp may nhưng vẫn cảm thấy công việc bấp bênh, không ổn định. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Nhiều công nhân dù đã làm việc lâu năm trong một doanh nghiệp may nhưng vẫn cảm thấy công việc bấp bênh, không ổn định. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Lên top