Bấp bênh đời sống công nhân: Người lao động không có tích luỹ

Phần lớn công nhân khu công nghiệp đang phải ở trong những căn nhà trọ kém chất lượng. Ảnh: H.A
Phần lớn công nhân khu công nghiệp đang phải ở trong những căn nhà trọ kém chất lượng. Ảnh: H.A
Phần lớn công nhân khu công nghiệp đang phải ở trong những căn nhà trọ kém chất lượng. Ảnh: H.A
Lên top