Bảo vệ sức khoẻ người lao động: Công đoàn vào cuộc quyết liệt

Đo thân nhiệt ngày 2 lần cho công nhân lao động Công ty TNHH Giày ChingLuh. Ảnh: K.Q
Đo thân nhiệt ngày 2 lần cho công nhân lao động Công ty TNHH Giày ChingLuh. Ảnh: K.Q
Đo thân nhiệt ngày 2 lần cho công nhân lao động Công ty TNHH Giày ChingLuh. Ảnh: K.Q
Lên top