Bảo vệ sức khoẻ người lao động bằng khoa học

TS Nguyễn Anh Thơ (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN tặng phương tiện phòng chống dịch cho NLĐ trong chuyến khảo sát Công trình xây dựng gói thầu số 14-XL tuyến Mai Sơn - QL45, Dự án cao tốc Bắc Nam. Ảnh: NVCC
TS Nguyễn Anh Thơ (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN tặng phương tiện phòng chống dịch cho NLĐ trong chuyến khảo sát Công trình xây dựng gói thầu số 14-XL tuyến Mai Sơn - QL45, Dự án cao tốc Bắc Nam. Ảnh: NVCC
TS Nguyễn Anh Thơ (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN tặng phương tiện phòng chống dịch cho NLĐ trong chuyến khảo sát Công trình xây dựng gói thầu số 14-XL tuyến Mai Sơn - QL45, Dự án cao tốc Bắc Nam. Ảnh: NVCC
Lên top