Bảo vệ quyền lợi BHXH cho người lao động từ thông tin của ngành thuế

Nhờ sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và ngành thuế, quyền lợi NLĐ được đảm bảo tốt hơn. Ảnh: L.T
Nhờ sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và ngành thuế, quyền lợi NLĐ được đảm bảo tốt hơn. Ảnh: L.T
Nhờ sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và ngành thuế, quyền lợi NLĐ được đảm bảo tốt hơn. Ảnh: L.T
Lên top