Bảo vệ NLĐ: Vụ Cty CP Gạch Granite Nam Định trốn bồi thường cho người bị TNLĐ: Doanh nghiệp đổ lỗi cho người lao động