Bảo vệ nhân phẩm, danh dự của người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh Quochoi.vn
Lên top