Hoạt động Công đoàn trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19:

Bảo vệ người lao động vẫn là nhiệm vụ hàng đầu

Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên của Tổng Công ty May 10 được bố trí làm việc tại dây chuyền may khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên của Tổng Công ty May 10 được bố trí làm việc tại dây chuyền may khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên của Tổng Công ty May 10 được bố trí làm việc tại dây chuyền may khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Lên top