Bảo vệ người lao động từ xa

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ANH VŨ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ANH VŨ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ANH VŨ
Lên top