Bảo vệ Người lao động (Kỳ cuối): Cty dịch vụ bảo vệ Hàm Long tự đặt luật riêng?