AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRỞ THÀNH VĂN HÓA:

Bảo vệ người lao động, doanh nghiệp phát triển

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Cờ Lưu niệm cho các đơn vị dự Hội thi ATVSLĐ - Phòng chống  cháy nổ tỉnh Tiền Giang 2019. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Cờ Lưu niệm cho các đơn vị dự Hội thi ATVSLĐ - Phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang 2019. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Cờ Lưu niệm cho các đơn vị dự Hội thi ATVSLĐ - Phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang 2019. Ảnh: P.V
Lên top