Bảo vệ người lao động: Bị “giam lỏng”, lao động Việt Nam tại Saudi Arabia kêu cứu