Bảo vệ an toàn cho lao động là ưu tiên hàng đầu

Công đoàn Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam kiểm tra phòng cách ly được trang bị phòng trường hợp công nhân lao động bị ho, sốt. Ảnh: T.Vũ
Công đoàn Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam kiểm tra phòng cách ly được trang bị phòng trường hợp công nhân lao động bị ho, sốt. Ảnh: T.Vũ
Công đoàn Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam kiểm tra phòng cách ly được trang bị phòng trường hợp công nhân lao động bị ho, sốt. Ảnh: T.Vũ
Lên top