Bảo Lộc: Nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên

Ông Lê Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao hoạt động chăm lo cho đoàn viên của LĐLĐ TP. Bảo Lộc. Ảnh Đức Thiệm
Ông Lê Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao hoạt động chăm lo cho đoàn viên của LĐLĐ TP. Bảo Lộc. Ảnh Đức Thiệm
Ông Lê Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao hoạt động chăm lo cho đoàn viên của LĐLĐ TP. Bảo Lộc. Ảnh Đức Thiệm
Lên top