Bảo Lộc biểu dương gia đình người lao động tiêu biểu

Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao vòng nguyệt quế biểu dương gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh Đức Thiệm
Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao vòng nguyệt quế biểu dương gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh Đức Thiệm
Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao vòng nguyệt quế biểu dương gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh Đức Thiệm
Lên top